Znajdziesz nas w google +

Zmiany w wersji 1.47


Płatne zmiany w Subiekcie GT:
Dodano moduł e-Sprawozdawczo JPK_VAT umoliwiajcy generowanie pliku JPK_VAT na podstawie handlowych
dokumentów sprzeday. Generowanie pliku JPK_VAT jest zabezpieczone aktywnym abonamentem (generowanie plików
JPK_VAT nie bdzie moliwe, gdy abonament nie bdzie aktywny).
1.
W modułach faktur sprzeday, korekt sprzeday, sprzeday detalicznej dodano kolumny z nazw i symbolem odbiorcy. W
modułach wyda magazynowych, wyda kontrahenta oraz zamówie od klienta dodano kolumny z nazw i symbolem płatnika.
2.
Płatne zmiany w Rachmistrzu GT:
Do Ksigi Przychodów i Rozchodów dodano nowy typ kosztów na badania 1. i rozwój: patenty.
2. W słowniku Ewidencji VAT, dla ewidencji typu Zakup dodano znacznik "Ewidencja VAT mara".
3. Dodano opcj scalania plików JPK_VAT w module e-Sprawozdawczo JPK_VAT.
Dodano opcj scalania plików JPK_VAT w module e-Kontrole podatkowe. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym
abonamentem (scalanie plików JPK_VAT nie bdzie moliwe, gdy abonament nie bdzie aktywny).
4.
5. W schematach importu dodano opcj "Usu mnemonik".
Dodano nowy dokument do ewidencji VAT zakupu: Korekta VAT proporcji bazowej. Dokument słuy do wyliczenia Korekty VAT
od pozostałych naby ze wzgldu na zastosowan proporcj bazow oraz preproporcj VAT.
6.
7. Dodano now deklaracj VAT-UE(4). Deklaracja obsługuje wysyłk elektroniczn.
8. Dodano now deklaracj VAT-UEK(4) (korekta deklaracji VAT-UE(4)). Deklaracja obsługuje wysyłk elektroniczn.
9. Dodano now deklaracj VAT-27(2). Deklaracja obsługuje wysyłk elektroniczn oraz korekty.
10. Do e-Sprawozdawczoci VAT dodano obsług nowej wersji pliku JPK_VAT (wersja 2).
Dodano nowe parametry zwizane z kwot woln od podatku. Pobieranie nowych parametrów z serwisów chmurowych zostało
zabezpieczone cigłym abonamentem - aktualizacja parametrów nie bdzie moliwa, gdy abonament nie bdzie aktywny.
11.
12. W module e-Kontrole podatkowe dodano obsług nowej wersji pliku JPK_PKPIR (wersja 2).
13. Dodano now deklaracj PIT-2(5).
14. Dodano moliwo importu pliku JPK_VAT(2) do e-Sprawozdawczoci VAT.
15. Do e-Kontroli podatkowych dodano obsług nowej wersji pliku JPK_VAT (wersja 2).
16. Umoliwiono import z pliku JPK_VAT do ewidencji VAT sprzeday.
17. Dodano opcj korygowania dla pliku JPK_VAT(2).
Dodano obsług uwzgldniania kwoty zmniejszajcej podatek według nowych zasad dla Zaliczki miesicznej PIT oraz Zaliczki
kwartalnej PIT.
18.
Płatne zmiany w Rewizorze GT:
1. W słowniku Ewidencji VAT, dla ewidencji typu Zakup dodano znacznik "Ewidencja VAT mara".
2. Dodano opcj scalania plików JPK_VAT w module e-Sprawozdawczo JPK_VAT.
Dodano opcj scalania plików JPK_VAT w module e-Kontrole podatkowe. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym
abonamentem (scalanie plików JPK_VAT nie bdzie moliwe, gdy abonament nie bdzie aktywny).
3.
4. W schematach importu dodano opcj "Usu mnemonik".
Dodano nowy dokument do ewidencji VAT zakupu: Korekta VAT proporcji bazowej. Dokument słuy do wyliczenia Korekty VAT
od pozostałych naby ze wzgldu na zastosowan proporcj bazow oraz preproporcj VAT.
5.
6. Dodano now deklaracj VAT-UE(4). Deklaracja obsługuje wysyłk elektroniczn.
7. Dodano now deklaracj VAT-UEK(4) (korekta deklaracji VAT-UE(4)). Deklaracja obsługuje wysyłk elektroniczn.
8. Dodano now deklaracj VAT-27(2). Deklaracja obsługuje wysyłk elektroniczn oraz korekty.
9. Do e-Sprawozdawczoci VAT dodano obsług nowej wersji pliku JPK_VAT (wersja 2).
Dodano nowe parametry zwizane z kwot woln od podatku. Pobieranie nowych parametrów z serwisów chmurowych zostało
zabezpieczone cigłym abonamentem - aktualizacja parametrów nie bdzie moliwa, gdy abonament nie bdzie aktywny.
10.
11. Dodano now deklaracj PIT-2(5).
12. Dodano moliwo importu pliku JPK_VAT(2) do e-Sprawozdawczoci VAT.
13. Do e-Kontroli podatkowych dodano obsług nowej wersji pliku JPK_VAT (wersja 2).
14. Umoliwiono import z pliku JPK_VAT do ewidencji VAT sprzeday.
15. Dodano opcj korygowania dla pliku JPK_VAT(2).
Dodano obsług uwzgldniania kwoty zmniejszajcej podatek według nowych zasad dla Zaliczki miesicznej PIT oraz Zaliczki
kwartalnej PIT.
16.
Płatne zmiany w Gratyfikancie GT:
1. Dodano nowe wzorce wiadectwa pracy obowizujce od 2017 r.
2. Rozliczanie miesicznej ulgi podatkowej według nowych zasad.
3. Dodano now deklaracj PIT-2(5).
4. Dodano nowy, kompaktowy wzorzec wydruku deklaracji RMUA.Usługi informatyczne